1 Aralık 2021 Çarşamba
Anasayfa Kadın Sağlığı Endometriyozis

Endometriozis

Endometriozis nedir ?

Endometriozis iyi huylu sık görülen kronik bir hastalıktır. Tanım olarak normalde rahim içini kaplayan ve adet kanamasında dökülen endometrium hücrelerinin rahim dışında bulunmasıdır. Kronik pelvik ağrı, fertilite de azalma ve hayat kalitesinde bozulma ile karakterizedir. 

Kimlerde görülür ?

Üreme çağındaki kadınların % 10 unda görülen endometriozis kadın adet görmeye başladıktan menopoza kadar olan dönem içinde herhangi bir zaman görülmekte olup tanısı sıklıkla 30 lu ve 40 lı yaşlarda konmaktadır.

Nerelerde bulunur ?

Endometriozis implantları sıklıkla yumurtalık üzerinde, karın iç duvarında, fallop tüpleri üzerinde, bağırsak, mesane gibi organların üzerinde görülmektedir. Endometriozis  implantları sıklıkla hormonal değişikliklere duyarlı oldukları için rahim içindeki endometrium tabakası gibi adet kanaması sırasında kanarlar. Bu kanama sonucunda çevre dokularda irritasyon, enflamasyon ve şişme meydana  gelebilir. Bu olayların tekrarlaması sonucu batın içinde yapışıklıklar meydana gelip organların birbirleriyle olan normal ilişkisi kaybolur. Endometriozis'i olan bazı kadınlarda hiçbir semptom olmamasına karşın bazılarında şiddetli ağrı ve aşırı mens kanaması olabilir.

Belirtileri nedir ?

Ağrı

Kanama , enflamasyon  ve skar oluşumu endometriozis de  en sık görülen  belirti olan ve özellikle  adet öncesinde ve adet kanaması sırasında şiddetli olarak görülen kronik pelvik ağrıya yol açar.

Kronik pelvik ağrısı olan kadınların dörtte üçünde endometriozis saptanmaktadır. Endometriozis odaklarının yerleşimine bağlı olarak ağrı bazen barsak hareketleri sırasında bazen de idrar yaparken ortaya çıkar. İlişki sırasında da ağrı sıklıkla olmaktadır. Hastalığın evresi her zaman ağrının şiddeti ile doğru orantılı değildir. Bazen ileri evre hastalarda hafif ağrı olabileceği bazen erken evre de oldukça fazla ağrı olabilir.

İnfertilite

Endometriozis'in sıklıkla klinikte karşımıza çıktığı bir durum da gebe kalmada zorluk yani infertilite durumudur.

Endometriozis'in en önemli komplikasyonu olan infertilite olguların % 30-50 sinde görülmektedir.

Fertilitedeki azalmanın nedeni net olarak anlaşılmamış olmakla beraber büyük olasılıkla bozulmuş pelvik anatomi ve hormonal faktörler rol oynamaktadır.

Nasıl tanı konur ?

Semptomlar, pelvik muayene ve ultrasonografi  her ne kadar endometriozis'i düşündürse de kesin tanı cerrahi ile konur. Cerrahi  işlem ile ( sıklıkla laparoskopi) alınan örneklemenin patolojik incelemesi  tanıyı koydurur. Cerrahi ile hastalığın yaygınlığı da belirlenerek hafif, orta ve ağır olarak evreleme yapılır.

Tedavi

Endometriozis de tedavi hastalığın yaygınlığı, semptomların şiddeti, çocuk istemi olup olmadığına göre planlanır. Ağrı ön planda ise öncelikle medikal tedavi denenir. Medikal tedavi de antienflamatuar ajanlar ve doğum kontrol hapları, progestin, Gnrh analogları gibi hormon ilaçları kullanılır. Antienflamatuar ajanların sadece ağrıyı azaltmada etkisi olup diğer endometriozis semptomlarını tedavi etmezler. Hormon ilaçları oluşan patolojileri ortadan kaldırmayıp hastalığın ilerlemesini yavaşlatarak yeni lezyonların  oluşmasını engellemektedir. Hormonal tedavi yan etkileri nedeniyle herkese uygun olmayıp ayrıca her zaman ağrıyı azaltmada da etkin olmamaktadır.

Endometriozis de ağrıyı azaltmak ve fertilite potansiyelini arttırmak için cerrahi yapılabilinir. İleri evre (ağır) endometriozis vakalarının çoğunda cerrahi en uygun tedavi seçimidir. Cerrahi  de endometriyotik dokular uzaklaştırılarak yapışıklıklar serbestleştirilir ve normal anatomi sağlanmaya çalışılır. Cerrahi sonrası bir çok kadında ağrı şikayeti geçmesine rağmen %40-80 vakada 2 yıl içinde ağrı tekrar ortaya çıkmaktadır.

Çocuk istemi olan olgularda konservatif cerrahinin yeterli olmadığı durumlarda üremeye yardımcı tedavi yöntemi olarak tüp bebek uygulaması gerekli olabilir.

Op.Dr. Nuri DELİKARA

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

04/03/2014

 

KAYNAKLAR:            Endometriosis A Guide for Patients. American Society for Reproduction. 2012

Management of women with endometriosis. ESHRE Endometriosis Guideline Development Group, 2013

                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pinterest Google+ Paylaş Twitter Facebook Yazdır


>>
1
<<
Reklamlar